Zazimování hřišť

Na řadě hřišť probíhá zazimování, ošetření trávníku proti plísní sněžné, vypuštění závlhového systému.

.