Rekonstrukce travnatých hřišť a koro systém

Provádíme rekonstrukce nevyhovujících nebo poškozených hřišť. Jedním z typických příkladů jsou rekonstrukce fotbalových hřišť po povodních, jak tomu bylo v případě fotbalového hřiště např. klubu Čechoslovan Chuchle.

KORO systém

KORO systém je velkým pomocníkem v kompletní rekonstrukci travnatých ploch. Jedná se o jedinečnou technologii. Odfrézuje se vrchní travnatá vrstva včetně problematické lipnice roční. Odstraněná vrstva je souběžně nakládána a odvážena.

Fáze rekonstrukce travnatých hřišť KORO systémem

  • Odfrézování vrchní travnaté vrstvy KORO systémem
  • Pískování
  • Srovnání plochy do roviny
  • Hrubá a jemná předseťová příprava
  • Provedení osevu plochy nebo položení předpěstovaného drnu
  • Výživa a hnojení oseté plochy